Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering sjukgymnastik/fysioterapi heltid

Ersättningsetablering sjukgymnastik/fysioterapi heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Ann Roos Hansson

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-01-30)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-12-03

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-VV000821