Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering sjukgymnastik/fysioterapi heltid

Ersättningsetablering sjukgymnastik/fysioterapi heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Helle Linck-Riedhamer

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-19)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-01-20

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-VV000003