Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering sjukgymnastik/fysioterapi heltid

Ersättningsetablering sjukgymnastik/fysioterapi heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Annika Olsson-Blum

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-05)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-07-09

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-VV000627