Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering sjukgymnastik/fysioterapi heltid

Ersättningsetablering sjukgymnastik/fysioterapi heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Marie Persson

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-10-30)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-09-03

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-VV000584