Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering sjukgymnastik/fysioterapi heltid

Ersättningsetablering sjukgymnastik/fysioterapi heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Anja Eskilsson

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-02-24)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-12-28

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-VV001122