Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering Sjukgymnastik/ Fysioterapi heltid

Ersättningsetablering Sjukgymnastik/ Fysioterapi heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Bengt Sandberg

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-24)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-03-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2024-VV000275