Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering Sjukgymnastik/ Fysioterapi heltid

Ersättningsetablering Sjukgymnastik/ Fysioterapi heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Eva Holmström

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-21)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-01-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2024-VV000034