Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering sjukgymnastik /fysioterapi heltid

Ersättningsetablering sjukgymnastik /fysioterapi heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Malmö

Maria Karlsén

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2024-01-04)

Förfarande

Tvåstegsupphandling

Publicerad

2023-11-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-VV001113