Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering sjukgymnast/fysioterapi heltid

Ersättningsetablering sjukgymnast/fysioterapi heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Abdolmehdi Nabahi

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-14)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-02-15

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-VV000020