Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning vuxenpsykiatri heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning vuxenpsykiatri heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Nils Gustaf Lindgren

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-04-08)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-02-09

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-VV000036