Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning vissa opererande specialiteter/kirurgi heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning vissa opererande specialiteter/kirurgi heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Istvan Princzkel

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-22)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-07-26

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-VV000412