Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning specialitet vissa opererande specialiteter/ortopedi heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning specialitet vissa opererande specialiteter/ortopedi heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Torbjörn Stenberg

Sista anbudsdag
25 dagar kvar

(2020-12-20)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-10-23

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-VV000746