Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning specialitet psykiatri heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning specialitet psykiatri heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Kristianstad

Pernilla Gullander

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-09-25)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-07-29

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-VV000497