Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning specialitet öron-, näs- och halssjukdomar

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning specialitet öron-, näs- och halssjukdomar

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Sören Dieckmann

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-10-28)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-08-31

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-VV000567