Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning specialitet opererande specialiteter/kirurgi heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning specialitet opererande specialiteter/kirurgi heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Nils-Eric Nilsson

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-23)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-08-26

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-VV000543