Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning specialitet hud och könssjukdomar

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning specialitet hud och könssjukdomar

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Ana Sorobetea

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-01-02)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-11-05

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KI210153