Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning specialitet allmänmedicin heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning specialitet allmänmedicin heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Anneli Ringman

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-12)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-01-13

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-VV000009