Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning specialitet allmänmedicin heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning specialitet allmänmedicin heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Lars-Eric Bröddén

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-26)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-09-29

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-VV000880