Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning specialitet allmänmedicin heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning specialitet allmänmedicin heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Kaj Petersen

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-02-06)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-12-10

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-VV000845