Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning specialitet allmänmedicin heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning specialitet allmänmedicin heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Lars-Eric Bröddén

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-04-18)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-02-19

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-VV000082