Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning psykiatriska specialiteter

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning psykiatriska specialiteter

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Nils Gustaf Lindgren

Sista anbudsdag
15 dagar kvar

(2020-12-16)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-10-19

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-VV000691