Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning psykiatri heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning psykiatri heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Bengt Benni

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-09-21)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-07-25

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-VV000606