Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning Psykiatri heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning Psykiatri heltid

Region Skåne, Kristianstad

Anders Kronberg

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-24)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-11-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-VV001200