Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning ortopedi heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning ortopedi heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Göran Lewin

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-11)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-07-15

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-VV000653