Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning öron-, näs- och halssjukdomar

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning öron-, näs- och halssjukdomar

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Kristianstad

Britt-Marie Andreasson

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-08-08)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-06-11

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-VV000427