Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning ögonsjukdomar heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning ögonsjukdomar heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Julietta Cristina Sava

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-01-14)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-11-17

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-VV000913