Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning obstetrik och gynekologi heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning obstetrik och gynekologi heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Marianne Wulff

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-29)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-09-02

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-VV000574