Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning invärtesmedicin/kardiologi heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning invärtesmedicin/kardiologi heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Per-Åke Boström

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-01)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-08-05

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-VV000618