Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning invärtesmedicin/kardiologi heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning invärtesmedicin/kardiologi heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Anna Oxell

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-05-28)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-04-01

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-VV000225