Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning invärtesmedicin/internmedicin heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning invärtesmedicin/internmedicin heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Rabinarayan Dash

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-20)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-09-23

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-VV000909