Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning invärtesmedicin/internmedicin heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning invärtesmedicin/internmedicin heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Khan Saeed

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-03-20)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-01-21

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-VV000025