Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning invärtesmedicin heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning invärtesmedicin heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Saeed Khan

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-11)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-12-16

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-VV001029