Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning invärtesmedicin heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning invärtesmedicin heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Rabinarayan Dash

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-08-14)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-06-17

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-VV000602