Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering Läkarvårdsersättning Invärtesmedicin heltid

Ersättningsetablering Läkarvårdsersättning Invärtesmedicin heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Alexander Gonn

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-10-21)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-08-24

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-VV000534