Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning invärtesmedicin heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning invärtesmedicin heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Saeed Khan

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-01-05)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-11-08

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-VV001018