Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning gynekologi och obstetrik heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning gynekologi och obstetrik heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Margareta Fredstorp

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-18)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-09-21

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-VV000759