Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning gynekologi och obstetrik heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning gynekologi och obstetrik heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Karl Kristensen

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-30)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-11-02

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-VV000882