Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning gynekologi och obstetrik heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning gynekologi och obstetrik heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Margareta Fredstorp

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-12-13)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-10-16

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-VV000991