Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning gynekologi och obstetrik heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning gynekologi och obstetrik heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Lena Clementson

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-02)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-08-05

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-VV000637