Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning gynekologi & obstetrik heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning gynekologi & obstetrik heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Ann Samsioe

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-11)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-09-15

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-VV000624