Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning dermatologi heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning dermatologi heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Kerstin Örsmark

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-02-11)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-12-16

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-VV000963