Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning barn- och ungdomsmedicin heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning barn- och ungdomsmedicin heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Vesna Trivic

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-10-27)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-08-31

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-VV000689