Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning allmänmedicin heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning allmänmedicin heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Geza Madar

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-03-26)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-01-30

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-VV000033