Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning allmänmedicin heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning allmänmedicin heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Anders Nyström

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-31)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-12-02

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-VV000843