Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning allmänmedicin heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning allmänmedicin heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Lars-Eric Bröddén

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-03-20)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-01-24

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-VV000024