Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning allmänmedicin heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning allmänmedicin heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Geza Madar

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-18)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-04-21

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2023-VV000449