Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning allmänmedicin heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning allmänmedicin heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Lars-Eric Bröddén

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-29)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-09-01

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-VV000682