Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning allmänmedicin heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning allmänmedicin heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Kristianstad

Lars Spangsberg

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-08-09)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-06-12

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-VV000426