Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning allmänmedicin heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning allmänmedicin heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Lars-Eric Bröddén

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-07-03)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-05-06

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-VV000372