Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering läkarvårdsersättning allmän medicin heltid

Ersättningsetablering läkarvårdsersättning allmän medicin heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Erling Roed Christensen

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-25)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-04-28

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-VV000230